Contributie-inning

Contributie-inning kan plaatsvinden via een automatische incasso. Deze inning zal maandelijks plaatsvinden rond de 11e van elke maand.

Mocht u vragen hierover hebben houdt dan het door ons toegekende machtigingskenmerk bij de hand.

Welkom op het besloten gedeelte. Vergeet niet uit te loggen!