Jaarvergadering 2011 nieuws

Mannenkoor Excelsior Tegelen blikte terug en keek vooruit.

Donderdag 31 maart hield mannenkoor Excelsior Tegelen haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Bij zijn openingswoord blikte voorzitter Jos Noten terug op het afgelopen jaar dat een muzikaal succesvol jaar mocht worden genoemd. Tevens keek hij vooruit naar nieuwe uitdagingen die Excelsior te wachten staan zowel op muzikaal gebied als op het gebied van ledenwerving. Met vereende krachten  hoopt het koor nieuwe leden te kunnen werven. In overleg met alle betrokken commissies zal worden bekeken hoe een nog daadkrachtiger beleid hierin kan worden gevoerd.

De diverse jaarverslagen passeerden gedurende de avond de revue en werden allen onder applaus van de aanwezige leden goedgekeurd. Tijdens de jaarvergadering werd afscheid genomen van twee besturusleden; Han Heldens, secretaris en Dre Gommans, muziekarchivaris,  waren niet meer herkiesbaar en keerden dus niet terug in het bestuur. Het dankwoord van voorzitter Jos Noten voor hun bewezen diensten werd met een luid applaus door de aanwezigen bevestigd.

Met unanieme stemmen werd tijdens de bestuursverkiezing kandidaat Mark Denessen gekozen als nieuw bestuurslid waarbij hij de taak van secretaris op zich zal nemen.

2011-03-31markdenessen

Excelsior bereid zich momenteel voor op de komende optredens en op de reis naar Mainz die september van dit jaar volgt.

Excelsior repeteert elke donderdagavond in Cultureel Centrum de Haandert Tegelen van 20.00uur tot 22.15uur waar U van harte welkom bent om eens naar een repetitie te komen luisteren.

Welkom op het besloten gedeelte. Vergeet niet uit te loggen!