E-mailadressen

Binnen het koor wordt gebruikgemaakt van een divers aantal e-mailadressen. Hierdoor kunnen 1 of meerdere personen bereikt worden. Onderstaande tabel bevat een 'adres' en een omschrijving.
U kunt een e-mail versturen door het 'adres' aan te vullen met @excelsiortegelen.nl

Adres Omschrijving Adres Omschrijving
archief algemeen archief Excelsior bestuur het voltallig bestuur
db het dagelijks bestuur dirigent de dirigent van het koor
evenement de evenementencommissie evenement-b bestuursafgevaardigde evenementencommissie
fiets de fietsploeg fiets-b bestuursafgevaardigde fietsploeg
info algemene informatie (secretariaat)
materiaal de materialencommissie materiaal-b bestuursafgevaardigde materialencommissie
muziek de muziekcommissie muziek-b bestuursafgevaardigde muziekcommissie
muziekarchief de muziekarchivarissen muziekarchief-b bestuursafgevaardigde muziekarchivarissen
penningmeester de penningmeester
potgrond de potgrondcommissie potgrond-b bestuursafgevaardigde potgrondcommissie
promotie de promotiecommissie
secretaris de secretaris
vicevoorzitter de vicevoorzitter voorzitter de voorzitter
webmaster de webmaster van deze site

Welkom op het besloten gedeelte. Vergeet niet uit te loggen!